Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δάση ελληνικής ελάτης

Η κεφαλληνιακή ελάτη είναι ένα ελληνικό ενδηµικό είδος, το οποίο συναντάται σε ποικίλες εκθέσεις και γεωλογικά υποστρώµατα, κυρίως σε ασβεστόλιθο. Πρόκειται για κοινότητες µε ελληνική ελάτη µε κύρια είδη τον αγριόκεδρο, την κρεπή τη φραάσειο, το πουρνάρι και την καµπανούλα την κοχλιαρόφυλλη.
Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί εκτεταµένες προσβολές ποικίλων ασθενειών που οφείλονται είτε στην ηλικία του δάσους, είτε στις κλιµατικές συνθήκες των τελευταίων ετών. Αποτελούν οικοτοπο ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που απαιτεί ορθολογική διαχείριση.