Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Καλαµώνες

Πρόκειται για κοινότητες µε κύριο είδος το βούτηµα. Παρατηρούνται σε µία συγκεκριµένη περιοχή στη «Λίµνη Δασίου». Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη του εν λόγω είδους, το οποίο εµφανίζεται χωρίς προσµίξεις άλλων φυτικών ειδών. Αποτελεί σπάνιο οικότοπο στην περιοχή και απαιτεί ιδιαίτερη προστασία και διαχείριση.