Δάση ανατολικής πλατάνου

Περιλαµβάνονται κοινότητες µε πλατάνια, βουνοϊτιές, ασηµοϊτιές και φτελιές. Οι συστάδες αναπτύσσονται πάνω σε βαθιά εδάφη προερχόµενα από την αποσάθρωση αµµούχων µαργών, κυρίως όµως κατά µήκος της κοίτης των ρεµάτων όπου το υπόστρωµα είναι ως επί το πλείστον αλλουβιακές αµµώδεις αποθέσεις. Οι οµάδες µε πλατάνια και βουνοϊτιές του µέσο-µεσογειακού και του υπερ-µεσογειακού ορόφου βλάστησης αντίστοιχα αποτελούν σχηµατισµούς που η ανάπτυξη τους εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής εµφάνισης τους.

επιστροφή στην κορυφή

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης