Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.σε τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΓΕΜΗ  124096437000
ΑΡ.ΜΑΕ. 20644/24/Β/89/010


Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 24.5.2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοί της, σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την  28η του μηνός Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή   και ώρα  12.00 στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.
  2. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων περιόδου από 1.1.2012 έως 31.12.2012, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ., των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον Ισολογισμό και την διαχείριση για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.
  4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.

 Ξυλόκαστρο 27.5.2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ 

  • Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
    (0 ψήφοι)
  • Κατηγορία Ανακοινώσεις
  • Διαβάστηκε 4375 φορές
επιστροφή στην κορυφή

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης