Πρόσκληση των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. σε τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ. ΓΕΜΗ  124096437000
ΑΡ.ΜΑΕ. 20644/24/Β/89/010

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 2.6.2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοί της, σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την  30η του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα  12.00 στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
 2. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων περιόδου από 1.1.2014 έως 31.12.2014, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ., των Ελεγκτών.
 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον Ισολογισμό και την διαχείριση για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
 4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
 5. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 42γ Ν.2190/1920 με αφορμή τη μείωση της καθαρής θέσης της Εταιρείας σε ποσό κάτω από το 50% του Κεφαλαίου της.
 6. Απόφαση σχετικά με τις οικονομικές εκκρεμότητες του μετόχου της Εταιρείας «Αναπτυξιακός Πιστωτικός Συν/σμός ΕΡΜΗΣ».
 7. Τροποποίηση του καταστατικού.


 Ξυλόκαστρο 3.6.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 • Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
  (0 ψήφοι)
 • Κατηγορία Ανακοινώσεις
 • Διαβάστηκε 2391 φορές
επιστροφή στην κορυφή

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης