ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η εταιρεία ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. συστάθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1989 με έδρα την τότε Κοινότητα  Ξυλοκάστρου και οι μέτοχοί της ήταν 24(  Κοινότητες και Συνεταιρισμοί ) με αρχική επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΡΕΑ Α.Ε.
Σήμερα μετά τις συνενώσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Νόμο Καποδίστρια (Ν.2539/1997)  και τον Νόμο του Καλλικράτη(Ν. 3852/2010) οι μέτοχοι είναι 9 και είναι οι κατωτέρω:
 
ΜΕΤΟΧΟΙ
1. ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
3. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΤΙΚΕΙΚΩΝ
4. Β. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ
5. ΕΑΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ
6. ΕΡΜΗΣ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
8. ΤΕΔΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
9. ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 40 έτη και λήγει το έτος 2029.

ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων, σχετικών με την εκμετάλλευση ή αξιοποίηση οικονομικών και λοιπών πόρων και ιδίως:

 • η αξιοποίηση και λειτουργία του σπηλαίου ΕΡΜΗΣ.
 • η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων για την ανάπτυξη πολιτιστικών  δραστηριοτήτων στο χώρο του σπηλαίου.
 • η δημιουργία και εκμετάλλευση αναψυκτηρίου και συναφών δραστηριοτήτων (καφετέρεια, snak bar κ.λ.π.)
 • η μελέτη και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής της Ζήρειας, ιδίως με την  κατασκευή και εκμετάλλευση Χιονοδρομικού Κέντρου και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • η ανάληψη κάθε δραστηριότητας, η οποία συντελεί στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.
 • η εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης χρηματοδοτούμενων από Κοινοτικά και Διεθνή Ταμεία.

 

Μετά από την απόφαση 167/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται ως εκπρόσωποι του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης στην Δημοτικοσυνεταιριστική Επιχείρηση «ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ» οι παρακάτω:

 • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (Δήμαρχος) αναπληρωτής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΣΙΟΣ(δημοτικός σύμβουλος)
 • ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δημοτικός σύμβουλος) αναπληρωτής ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (δημοτικός σύμβουλος)
 • ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (δημοτικός σύμβουλος) αναπληρωτής ΚΕΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (δημοτικός σύμβουλος)
 • ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δημοτικός σύμβουλος) αναπληρωτής ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δημοτικός σύμβουλος)
 • ΚΛΕΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ αναπληρωτής ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δημοτικός σύμβουλος)
 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας) αναπληρωτής ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας)
 • ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας) αναπληρωτής ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας)
επιστροφή στην κορυφή

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης